Een aanpak met oog voor mens en organisatie

In de praktijk bestaat er bij de implementatie van verbetertrajecten vaak weinig aandacht voor het aspect ‘mens en organisatie’. Dat maakt die implementaties onnodig moeizaam en langdurig. In onze aanpak hebben we een scherp oog voor zowel mens als organisatie. Onze integrale werkwijze staat garant voor een soepele en snelle implementatie van ieder traject.

 

Implementaties doen we zoveel mogelijk Agile. Bij het vaststellen van het totale plan van aanpak werken we nauw samen met u en uw team. Naast de begeleiding van de implementatie van verbetertrajecten doen we ook al het nodige project- en programmamanagement. Bijvoorbeeld bij de implementatie van applicaties, of de lancering van nieuwe producten en diensten.

 

Resultaten:

 • Helder plan van aanpak, scherp inzicht in de stappen in uw project/programma
 • Draagvlak in de organisatie, omdat we multidisciplinair samenwerken met u en uw medewerkers bij de vaststelling van het plan van aanpak
 • Commitment bij alle betrokken medewerkers
 • Duidelijkheid over de te ontwikkelen vaardigheden en wat daarvoor nodig is
 • Heldere rollen en verantwoordelijkheden
 • Sturing op voortgang en impact

 

Kernbegrippen:

 • Agile implementatie
 • Change management
 • Implementatie van applicaties/systemen
 • Implementatie van verandering
 • Interimmanagement
 • Programmamanagement
 • Projectmanagement  

 

Meer weten? Neem contact op!