Omnichannel klantbediening

Vragen die we beantwoorden:

 • Wat is omnichannel-klantbediening?
 • Waarom zou omnichannel-klantbediening relevant moeten zijn voor onze klanten?
 • Welke keuzes moeten we maken als we onze klanten omnichannel willen bedienen?
 • Hoe kunnen we nu al onze klanten een omnichannel-klantbediening laten ervaren?
 • Hoe kunnen we onze selfservice optimaliseren?
 • Wat moeten we op de langere termijn realiseren?
 • Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid in de implementatie?

 

Resultaten waar we voor zorgen:

 • Inzicht in wat omnichannel-klantbediening inhoudt
 • Inzicht in het omnichannel-gehalte van uw huidige klantbediening. Hiervoor werken we samen met uw klanten.
 • Bepalen van de omnichannel-strategie voor uw organisatie
 • Draagvlak in de organisatie doordat we multidisciplinair samenwerken met u en uw medewerkers
 • Implementatieplan waarin keuzes zijn gemaakt wat we wel/niet doen, en wat we volgende week al kunnen implementeren
 • Heldere rollen en verantwoordelijkheden in de implementatie
 • Opgeleide medewerkers die zelf aan de slag kunnen met het implementeren van omnichannel-klantbediening

 

Kernbegrippen:

 • Customer Journey Mapping
 • Kanaalsturing
 • Klantreis
 • Omnichannel-strategie
 • Omnichannel-strategie en implementatieplan
 • Omnichannel-training en opleiding, train the trainer
 • Selfservice